[Word] Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều NC

Trần Triệu Phú Upload ngày 18/10/2008 15:57

File Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều NC Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 10 của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 810 lượt.


Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều NC

Kiểm tra 15 phút phần chuyển động thẳng đều và chậm dần đều

5 câu LT TN

3 BT nhỏ 1 công thức


Xem trước tài liệu