[RAR] Sóng cơ. Phương trình sóng

Thai Ngoc Anh Upload ngày 24/10/2012 09:55

File Sóng cơ. Phương trình sóng RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Thai Ngoc Anh liên quan đến Sóng cơ, Phương trình sóng, Sóng cơ. Phương trình sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 841 lượt.


Sóng cơ. Phương trình sóng
song-co-phuong-trinh-song.thuvienvatly.com.e8cbd.rar