[Word] Tóm tắt lí thuyết, đề và lời giải phần Sóng cơ

Conal Upload ngày 07/04/2009 08:38

File Tóm tắt lí thuyết, đề và lời giải phần Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Conal liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,420 lượt.


Tóm tắt lí thuyết, đề và lời giải phần Sóng cơ

Tóm tắt lí thuyết, đề và lời giải ví dụ, đề bài phần sóng cơ - Dành cho SVSP Xem trước tài liệu