[RAR] Bài tập quang hình

tuan anh Upload ngày 08/03/2009 20:42

File Bài tập quang hình RAR thuộc chuyên mục Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng của tuan anh liên quan đến quang hinh. khuc xa anh sang, Bài tập quang hình học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,767 lượt.


Bài tập quang hình