[PPT] Các slide hỗ trợ GV trong giảng dạy bài sai số trong các thí nghiệm VL 10

Trần Triệu Phú Upload ngày 23/03/2009 10:36

File Các slide hỗ trợ GV trong giảng dạy bài sai số trong các thí nghiệm VL 10 PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của Trần Triệu Phú liên quan đến sai so, thi nghiem, tran trieu phu, vat ly 10, Các slide hỗ trợ GV trong giảng dạy bài sai số trong các thí nghiệm VL 10.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,771 lượt.


Các slide hỗ trợ GV trong giảng dạy bài sai số trong các thí nghiệm VL 10

Đây là Các slide hỗ trợ GV trong giảng dạy bài sai số trong các thí nghiệm VL 10 

 

 


Xem trước tài liệu Các slide hỗ trợ GV trong giảng dạy bài sai số trong các thí nghiệm VL 10