[PDF] Sử dụng biến phân trong bài toán chiết suất thay đổi

Le Dai Nam Upload ngày 01/11/2012 20:30

File Sử dụng biến phân trong bài toán chiết suất thay đổi PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11 của Le Dai Nam liên quan đến Sử dụng biến phân, trong bài toán chiết suất thay đổi, Sử dụng biến phân trong bài toán chiết suất thay đổi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 878 lượt.


Sử dụng biến phân trong bài toán chiết suất thay đổi
cstd.thuvienvatly.com.a6520.pdf

 Một bài tổng hợp về cách sử dụng phép tính biến phân trong các bài toán về tia sáng trong môi trường có chiết suất thay đổi.


Xem trước tài liệu Sử dụng biến phân trong bài toán chiết suất thay đổi