[Word] Bài tập Con lắc lò xo và Dao động cơ (Chương trình BC)

Trần Duy Thành Upload ngày 20/10/2008 14:52

File Bài tập Con lắc lò xo và Dao động cơ (Chương trình BC) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Trần Duy Thành liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 5,522 lượt.


Bài tập Con lắc lò xo và Dao động cơ (Chương trình BC)

Dao động cơ học và con lắc lò xo (chương trình BC) Xem trước tài liệu