[RAR] Chuyên đề Sóng cơ (Thầy Đinh Trọng Nghĩa, Quảng Ngãi)

dinhtrongnghia (dinhtrongnghia) Upload ngày 23/10/2008 09:42

File Chuyên đề Sóng cơ (Thầy Đinh Trọng Nghĩa, Quảng Ngãi) RAR thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của dinhtrongnghia (dinhtrongnghia) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 6,505 lượt.


Chuyên đề Sóng cơ (Thầy Đinh Trọng Nghĩa, Quảng Ngãi)

Tóm tắt lí thuyết, bài tập vận dụng, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm của 05 chủ đề về Sóng cơ