[RAR] Thuật ngữ máy tính

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 20:58

File Thuật ngữ máy tính RAR thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của Sưu tầm liên quan đến thuat ngu, may tinh, Thuật ngữ máy tính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 800 lượt.


Thuật ngữ máy tính

E-book này được đọc bởi chương trình " mobipocket". Các bạn có thể vào đây để download về cài đặt để có thể coi được.

http://www.mobipocket.com/en/DownloadSoft/ProductDetailsReader.asp