[PDF] Kiểm tra 1 tiết Lý 12 Học kì I - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

hiepkhachquay Upload ngày 31/10/2008 08:20

File Kiểm tra 1 tiết Lý 12 Học kì I - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của hiepkhachquay liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 954 lượt.


Kiểm tra 1 tiết Lý 12 Học kì I - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Đề kiểm tra 1 tiết, học kì I năm học 2008 - 2009, của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, ngày 30/10/2008. (Bản scan)

 


Xem trước tài liệu