[Word] Tài liệu dạy học Sóng cơ học (K12 nâng cao)

thanhkhe67 Upload ngày 03/11/2008 20:34

File Tài liệu dạy học Sóng cơ học (K12 nâng cao) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của thanhkhe67 liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,568 lượt.


Tài liệu dạy học Sóng cơ học (K12 nâng cao)

Tài liệu này được biên soạn phục vụ việc giảng dạy, gồm các câu trắc nghiệm theo các chủ đề và một ít bài tập cần thiết.


Xem trước tài liệu