[Word] Đề và Đáp án Kiểm Tra 45min môn Vật Lí 10CB_HKI_bài số 1 năm học 2008-2009 (upload by wWw.HoNghia.Net)

Phan Hồ Nghĩa (HoNghia.Net) Upload ngày 13/11/2008 09:18

File Đề và Đáp án Kiểm Tra 45min môn Vật Lí 10CB_HKI_bài số 1 năm học 2008-2009 (upload by wWw.HoNghia.Net) Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 10 của Phan Hồ Nghĩa (HoNghia.Net) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 907 lượt.


Đề và Đáp án Kiểm Tra 45min môn Vật Lí 10CB_HKI_bài số 1 năm học 2008-2009 (upload by wWw.HoNghia.Net)

Đề và Đáp án Kiểm Tra 45min môn Vật Lí 10CB_HKI_bài số 1 năm học 2008-2009 của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tp. PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tham khảo thêm kho tài nguyên về Vật Lí của giáo viên Phan Hồ Nghĩa, tại địa chỉ


Xem trước tài liệu