[Word] Đề kiểm tra phần động lực học chất điểm dành cho lớp chuyên Lý (Nguyễn Ngọc Hiếu)

Nguyễn Ngọc Hiếu Upload ngày 15/11/2008 09:08

File Đề kiểm tra phần động lực học chất điểm dành cho lớp chuyên Lý (Nguyễn Ngọc Hiếu) Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10 của Nguyễn Ngọc Hiếu liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,743 lượt.


Đề kiểm tra phần động lực học chất điểm dành cho lớp chuyên Lý (Nguyễn Ngọc Hiếu)

Đây là đề kiểm tra phần động học chất điểm dành cho lớp chuyên lý của trường tôi. Đề ở dạng tự luận, không có TNKQ. Mong mọi người tham khảo và đóng góp ý kiến. Xem trước tài liệu