[Word] Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn)

truong truong son Upload ngày 08/03/2009 20:28

File Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn) Word thuộc chuyên mục Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng của truong truong son liên quan đến thau kinh, truong truong son, Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,517 lượt.


Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn)

Bài viết trong tạp chí Vật lý và tuổi trẻ


Xem trước tài liệu Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn)