[Word] Bài tập sóng âm

Long Upload ngày 17/11/2012 16:15

File Bài tập sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Long liên quan đến Bài tập, sóng âm, Bài tập sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,041 lượt.


Bài tập sóng âm
bai-tap-song-am-on-thi-dai-hoc20102011.thuvienvatly.com.371e2.doc


Xem trước tài liệu Bài tập sóng âm