[PDF] Dãy số và ứng dụng vào các bài toán vật lý

Le Dai Nam Upload ngày 17/11/2012 16:14

File Dãy số và ứng dụng vào các bài toán vật lý PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Le Dai Nam liên quan đến Dãy số, và ứng dụng, vào các bài toán vật lý, Dãy số và ứng dụng vào các bài toán vật lý.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 882 lượt.


Dãy số và ứng dụng vào các bài toán vật lý
dayso.thuvienvatly.com.954a8.pdf

 Bài này mình đã từng up lên thuvienvatly hồi học cấp 3 với account khác. Bây giờ mình reup lại với một số bổ sung. Đây là link năm xưa ngày ấy đã up. http://thuvienvatly.com/download/9840


Xem trước tài liệu Dãy số và ứng dụng vào các bài toán vật lý