[RAR] Đề kiểm tra học kỳ I. Lớp 12 cơ bản

Nguyễn Hồng Tư Upload ngày 05/01/2009 15:14

File Đề kiểm tra học kỳ I. Lớp 12 cơ bản RAR thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Nguyễn Hồng Tư liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/01/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,214 lượt.


Đề kiểm tra học kỳ I. Lớp 12 cơ bản

Nhiều mã đề,nhưng cùng nội dung như nhau,chỉ được năm đầu tiên thi theo hình thức trắc nghiệm thôi,còn bây giờ không thể hạn chế được sự gian lận quay cóp của hoc trò. Chính vì vậy tôi soan đề theo phương châm cùng dạng nhưng không cùng đáp số mọi người xem và cho ý kiến nhé. Cảm ơn sự góp ý của các bạn!