[] Chương trình hỗ trợ download, fix lỗi 99% của media fire IDM

Lê Bá Tiến Triển Upload ngày 07/01/2009 12:00

File Chương trình hỗ trợ download, fix lỗi 99% của media fire IDM thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của Lê Bá Tiến Triển liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/01/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,528 lượt.


Chương trình hỗ trợ download, fix lỗi 99% của media fire IDM

Cách cài đặt vô cingf dơn giản. click chuột vào file cài đặt, chờ khoảng 5 phút sau đó khởi động lại máy. okie. Download here :  http://www.ziddu.com/download/3115579/IDM5.14.B4SilentInstall.exe.html