[PPT] Vật ly 12 cơ bản Bài 23 :Nguyên tắc thông tin bằng sóng điên từ

saobientg Upload ngày 22/11/2012 14:45

File Vật ly 12 cơ bản Bài 23 :Nguyên tắc thông tin bằng sóng điên từ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của saobientg liên quan đến Vật ly 12 cơ bản, Bài 23, Nguyên tắc thông tin, bằng sóng điên từ, Vật ly 12 cơ bản Bài 23 :Nguyên tắc thông tin bằng sóng điên từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,239 lượt.


Vật ly 12 cơ bản Bài 23 :Nguyên tắc thông tin bằng sóng điên từ
nguyen-tAc--thOng--tin--liEn-lAc-bng-sOng-DiEn-tU.thuvienvatly.com.80918.ppt


Xem trước tài liệu Vật ly 12 cơ bản Bài 23 :Nguyên tắc thông tin bằng sóng điên từ