[ZIP] Phòng thí ngiệm LÝ HOÁ ảo

Đỗ Ngọc Tân Upload ngày 14/04/2009 19:07

File Phòng thí ngiệm LÝ HOÁ ảo ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Đỗ Ngọc Tân liên quan đến thi nghiem ao, ly hoa, Phòng thí ngiệm LÝ HOÁ ảo.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 938 lượt.


Phòng thí ngiệm LÝ HOÁ ảo

hay ra phết đấy ! Các bạn thử xem nhé !