[Word] Các loại dao động, cộng hưởng cơ

Nguyen Minh Hoang Upload ngày 24/11/2012 14:36

File Các loại dao động, cộng hưởng cơ Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Nguyen Minh Hoang liên quan đến Các loại dao động, cộng hưởng cơ, Các loại dao động, cộng hưởng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,299 lượt.


Các loại dao động, cộng hưởng cơ
chuyen-de-11.thuvienvatly.com.fa998.doc


Xem trước tài liệu Các loại dao động, cộng hưởng cơ