[PDF] Ph.D Thesis: Simulation and Fabrication of Piezoelectric Mems Inkjet Print Head (Pham Van So)

Pham Van So Upload ngày 14/04/2009 16:27

File Ph.D Thesis: Simulation and Fabrication of Piezoelectric Mems Inkjet Print Head (Pham Van So) PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Pham Van So liên quan đến thesis, Simulation, Fabrication, Piezoelectric Mems, Pham Van So, Ph.D Thesis: Simulation and Fabrication of Piezoelectric Mems Inkjet Print Head (Pham Van So).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 777 lượt.


Ph.D Thesis: Simulation and Fabrication of Piezoelectric Mems Inkjet Print Head (Pham Van So)


Xem trước tài liệu Ph.D Thesis: Simulation and Fabrication of Piezoelectric Mems Inkjet Print Head (Pham Van So)