[PPT] Trích dẫn những câu nói hay của Albert Einstein (hiepkhachquay)

hiepkhachquay Upload ngày 14/03/2009 22:00

File Trích dẫn những câu nói hay của Albert Einstein (hiepkhachquay) PPT thuộc chuyên mục Danh nhân Vật lý của hiepkhachquay liên quan đến albert einstein, einstein, hiepkhachquay, Trích dẫn những câu nói hay của Albert Einstein (hiepkhachquay).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,318 lượt.


Trích dẫn những câu nói hay của Albert Einstein (hiepkhachquay)

Dịch lại từ file của một tác giả (không rõ) trên Scribd.com

 


Xem trước tài liệu Trích dẫn những câu nói hay của Albert Einstein (hiepkhachquay)