[PDF] Black Holes (Dr. P.K. Townsend)

hiepkhachquay Upload ngày 11/03/2009 07:09

File Black Holes (Dr. P.K. Townsend) PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của hiepkhachquay liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 696 lượt.


Black Holes (Dr. P.K. Townsend)

Bài giảng về lỗ đen, đi sâu vào các chi tiết toán học.. Xem trước tài liệu