[PPTX] Thiên văn: Hành tinh - trong và ngoài hệ Mặt trời

Le Dai Nam Upload ngày 29/11/2012 18:12

File Thiên văn: Hành tinh - trong và ngoài hệ Mặt trời PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Le Dai Nam liên quan đến Thiên văn, Hành tinh, trong và ngoài hệ Mặt trời, Thiên văn: Hành tinh - trong và ngoài hệ Mặt trời.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 617 lượt.


Thiên văn: Hành tinh - trong và ngoài hệ Mặt trời
planet.thuvienvatly.com.1e646.pptx


Xem trước tài liệu Thiên văn: Hành tinh - trong và ngoài hệ Mặt trời