[PDF] Tổng hợp tin Vật lí tháng 01/2009

hiepkhachquay Upload ngày 03/08/2009 10:22

File Tổng hợp tin Vật lí tháng 01/2009 PDF thuộc chuyên mục Bản tin Vật lí của hiepkhachquay liên quan đến ban tin vat li, hiepkhachquay, Tổng hợp tin Vật lí tháng 01/2009.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 857 lượt.


Tổng hợp tin Vật lí tháng 01/2009

Cập nhật những tiến bộ mới nhất của ngành vật lí học trong tháng 1/2009. hiepkhachquay thực hiện từ nguồn physicsworld.com. Xem trước tài liệu Tổng hợp tin Vật lí tháng 01/2009