[PPT] Bài giảng Chuyển động Cơ học Lý 10 (Nguyễn Đức Danh)

NGUYEN DUC DANH Upload ngày 12/02/2009 15:10

File Bài giảng Chuyển động Cơ học Lý 10 (Nguyễn Đức Danh) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của NGUYEN DUC DANH liên quan đến bai giang dien tu, giao am dien tu, chuyen dong co hoc, co hoc, Bài giảng Chuyển động Cơ học Lý 10 (Nguyễn Đức Danh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/02/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,286 lượt.


Bài giảng Chuyển động Cơ học Lý 10 (Nguyễn Đức Danh)

 


Xem trước tài liệu Bài giảng Chuyển động Cơ học Lý 10 (Nguyễn Đức Danh)