[ZIP] Đề 45 phút lớp 12 phần Sóng và Lượng tử ánh sáng (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)

nguyễn văn quân Upload ngày 13/02/2009 14:18

File Đề 45 phút lớp 12 phần Sóng và Lượng tử ánh sáng (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng) ZIP thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của nguyễn văn quân liên quan đến song anh sang, luong tu anh sang, de trac nghiem, ly 12, Đề 45 phút lớp 12 phần Sóng và Lượng tử ánh sáng (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/02/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,096 lượt.


Đề 45 phút lớp 12 phần Sóng và Lượng tử ánh sáng (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)