[RAR] Griffiths D.J. Introduction to elementary particles (Wiley, 1987)(T)(405s)

tranhuydung Upload ngày 14/03/2009 22:49

File Griffiths D.J. Introduction to elementary particles (Wiley, 1987)(T)(405s) RAR thuộc chuyên mục Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao của tranhuydung liên quan đến hat co ban, elementary particles, ebook, Griffiths D.J. Introduction to elementary particles (Wiley, 1987)(T)(405s).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 711 lượt.


Griffiths D.J. Introduction to elementary particles (Wiley, 1987)(T)(405s)

Tác giả David Griffith rất nổi tiếng với các cuốn, introdution to quantum machenics, QFT, ... Trong cuốn Vật Lý Hạt Cơ Bản này tác viết rất đơn giản nhưng cũng rất đầy đủ. Bạn nào muốn nghiên cứu hạt cơ bản thì nên xem qua cuốn này!