[PDF] Light superconducting strings in the Galaxy

tatthanhbs Upload ngày 03/08/2009 11:18

File Light superconducting strings in the Galaxy PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của tatthanhbs liên quan đến bai bao vat ly, string theory, Light superconducting strings in the Galaxy.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 717 lượt.


Light superconducting strings in the Galaxy

Light superconducting strings in the Galaxy


Xem trước tài liệu Light superconducting strings in the Galaxy