[PDF] NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

Tống Văn Thái Upload ngày 05/12/2012 21:33

File NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Tống Văn Thái liên quan đến NHỮNG VẤN ĐỀ, VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ, NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/12/2012 và cho đến giờ nó được tải về 749 lượt.


NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
cohocluongtu6322.thuvienvatly.com.422e2.pdf

Cơ học lượng tử - Liệu có thể hiểu được không? chính nhà vật lý Mỹ nổi tiếng, giải thưởng Nobel về vật lý năm 1964, đã khẳng định: “Không ai hiểu được cơ học lượng tử cả”. ngay cả các khoa học gia lỗi lạc, như Schrodinger (là cha đẻ của phương trình sóng Schrodinger), Richard Feynman (cha đẻ của máy tính lượng tử). Họ đã phát biểu về cơ học lượng tử như sau: Schrodinger :” Tôi tiếc rằng tôi đã dính dáng vô lý thuyết lượng tử này ”. Richard Feynman:” Tôi nghĩ rằng nói rằng không một ai hiểu cơ học lượng tử là không sai”” Vì vậy cơ học lượng tử đã mang lai những cộc tranh luận gay gát trong lịch sử của cuộc đấu tranh để tôn tại của môn khoa học này.


Xem trước tài liệu NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ