[PDF] Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề Điện xoay chiều - Lần 2

havang Upload ngày 07/12/2012 19:21

File Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề Điện xoay chiều - Lần 2 PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều của havang liên quan đến Đề kiểm tra, định kì, kết thúc, chuyên đề, Điện xoay chiều, Lần 2, Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề Điện xoay chiều - Lần 2.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/12/2012 và cho đến giờ nó được tải về 991 lượt.


Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề Điện xoay chiều - Lần 2
de-lan-2.thuvienvatly.com.4fcdd.pdf

Đề ra ở mức khó, sát với đề đại học thường ra. Trong đề khoảng 20 câu khó dành cho HS khá giỏi. Học sinh nắm vững các công thức tính và các dạng toán mới đạt được điểm cao.


Xem trước tài liệu Đề kiểm tra định kì kết thúc chuyên đề Điện xoay chiều - Lần 2