[Word] Con lắc đơn và con lắc vật lí

Đỗ Lê Thanh Thanh Upload ngày 08/12/2012 22:18

File Con lắc đơn và con lắc vật lí Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Đỗ Lê Thanh Thanh liên quan đến Con lắc đơn, và con lắc vật lí, Con lắc đơn và con lắc vật lí.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/12/2012 và cho đến giờ nó được tải về 534 lượt.


Con lắc đơn và con lắc vật lí
thanh-thanh-con-lac-don-con-lac-vat-li.thuvienvatly.com.64cd2.docXem trước tài liệu Con lắc đơn và con lắc vật lí