[ZIP] Bài giảng Thuyết động học phân tử (Phan Trung Tuấn)

Phan Trung Tuấn Upload ngày 25/02/2009 14:35

File Bài giảng Thuyết động học phân tử (Phan Trung Tuấn) ZIP thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Phan Trung Tuấn liên quan đến dong hoc phan tu, chat khi, bai giang vat ly 10, bai giang dien tu, Bài giảng Thuyết động học phân tử (Phan Trung Tuấn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/02/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,318 lượt.


Bài giảng Thuyết động học phân tử (Phan Trung Tuấn)