[Word] Tóm tắt lí thuyết và bài tập Lăng kính - Thấu kính

duchung Upload ngày 27/02/2009 13:58

File Tóm tắt lí thuyết và bài tập Lăng kính - Thấu kính Word thuộc chuyên mục Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng của duchung liên quan đến quang hinh, khuc xa anh sang, quang cu, lang kinh, thau kinh, Tóm tắt lí thuyết và bài tập Lăng kính - Thấu kính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/02/2009 và cho đến giờ nó được tải về 4,830 lượt.


Tóm tắt lí thuyết và bài tập Lăng kính - Thấu kính

các dạng bài tập và tóm tắt lý thuyết

 


Xem trước tài liệu Tóm tắt lí thuyết và bài tập Lăng kính - Thấu kính