[PDF] Mechanical Behavior of Materials

Marc André Meyers & Krishan Kumar Chawla Upload ngày 14/03/2009 22:30

File Mechanical Behavior of Materials PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Marc André Meyers & Krishan Kumar Chawla liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 768 lượt.


Mechanical Behavior of Materials

 


Xem trước tài liệu