[PDF] QUANTUM INFORMATION TRANSFER BETWEEN TWO QUBITS

Nguyễn Văn Hiệu và Nguyễn Bích Hà Upload ngày 14/03/2009 22:33

File QUANTUM INFORMATION TRANSFER BETWEEN TWO QUBITS PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Nguyễn Văn Hiệu và Nguyễn Bích Hà liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,059 lượt.


QUANTUM INFORMATION TRANSFER BETWEEN TWO QUBITS

QUANTUM INFORMATION TRANSFER BETWEEN TWO QUBITS:  AN INTRODUCTION 

 

 


Xem trước tài liệu