[PDF] Giai điệu dây & Bản giao hưởng vũ trụ (Brian Greene)

Brian Greene (Phạm Văn Thiều dịch) Upload ngày 10/03/2009 23:01

File Giai điệu dây & Bản giao hưởng vũ trụ (Brian Greene) PDF thuộc chuyên mục Ebook Thiên văn, Vũ trụ học của Brian Greene (Phạm Văn Thiều dịch) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,527 lượt.


Giai điệu dây & Bản giao hưởng vũ trụ (Brian Greene)

Up lên theo đề nghị của một số bạn. Các bạn nên tìm mua quyển này. Cuốn sách do NXB Trẻ & Tạp chí Tia Sáng phát hành lần đầu năm 2003. Bản dịch của thầy Phạm Văn Thiều. Sách dày 620 trang, giá bìa (2003): 54.000 đồng. Bản ebook này có xuất xứ từ http://ebooks.vdcmedia.com.


Xem trước tài liệu