[] Bài tập tập tán sắc ánh sáng hay và khó

Photon Upload ngày 15/12/2012 16:26

File Bài tập tập tán sắc ánh sáng hay và khó thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng của Photon liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/12/2012 và cho đến giờ nó được tải về 6,423 lượt.


Bài tập tập tán sắc ánh sáng hay và khó