[PDF] Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt

Sadi Carnot Upload ngày 03/08/2009 11:01

File Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của Sadi Carnot liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 962 lượt.


Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt

Tên bài báo: Reflections on  the motive power of fire and on machines fitted to develop that power. Tác giả: Sadi Carnot. Năm: 1824. Dịch ra tiếng Anh và biên tập: R.H. Thurston.

 


Xem trước tài liệu