[PDF] Common errors in English: The A to Z of Correct English (ANGELA BURT)

ANGELA BURT Upload ngày 10/03/2009 23:11

File Common errors in English: The A to Z of Correct English (ANGELA BURT) PDF thuộc chuyên mục Sách tham khảo khác của ANGELA BURT liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 760 lượt.


Common errors in English: The A to Z of Correct English (ANGELA BURT)

Sách trình bày về các lỗi thường gặp khi sử dụng tiếng Anh, Mĩ. Gồm 203 trang. Phân tích tỉ mỉ, chi tiết. Xin chia sẻ cùng mọi người. Chúc mọi người thành công!

 


Xem trước tài liệu