[PPT] Công của trọng lực (Nguyễn Thị Thu Thảo)

Nguyễn Thị Thu Thảo Upload ngày 02/04/2009 07:58

File Công của trọng lực (Nguyễn Thị Thu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn của Nguyễn Thị Thu Thảo liên quan đến cong, trong luc, bao toan cong, bai giang dien tu, nguyen thi thu thao, Công của trọng lực (Nguyễn Thị Thu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 970 lượt.


Công của trọng lực (Nguyễn Thị Thu Thảo)


Xem trước tài liệu Công của trọng lực (Nguyễn Thị Thu Thảo)