[Word] Bài toán về sự dịch chuyển vật trước gương cầu

phuonglan Upload ngày 10/03/2009 21:48

File Bài toán về sự dịch chuyển vật trước gương cầu Word thuộc chuyên mục Mắt và dụng cụ quang của phuonglan liên quan đến guong cau, phan xa anh sang, Bài toán về sự dịch chuyển vật trước gương cầu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,326 lượt.


Bài toán về sự dịch chuyển vật trước gương cầu


Xem trước tài liệu Bài toán về sự dịch chuyển vật trước gương cầu