[RAR] Giáo án Lý 12 CB HK II (Từ tiết 36 đến tiết 57) (Dương Văn Đổng)

Dương Văn Đổng Upload ngày 11/03/2009 14:03

File Giáo án Lý 12 CB HK II (Từ tiết 36 đến tiết 57) (Dương Văn Đổng) RAR thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao của Dương Văn Đổng liên quan đến giao an, giao an ly 12, ly 12, giao an word, duong van dong, Giáo án Lý 12 CB HK II (Từ tiết 36 đến tiết 57) (Dương Văn Đổng).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,116 lượt.


Giáo án Lý 12 CB HK II (Từ tiết 36 đến tiết 57) (Dương Văn Đổng)

Soạn mới đến tiết 57, chưa chỉnh sửa (còn một vài chỗ hơi dài dòng và còn nhiều lỗi đánh máy). Mong quí đồng nghiệp tham khảo và góp ý xây dựng. Xin cảm ơn.