[Word] Đề kiểm tra 1 tiết chương IV - V - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải)

lpredrum136 Upload ngày 12/03/2009 13:42

File Đề kiểm tra 1 tiết chương IV - V - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải) Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của lpredrum136 liên quan đến nguyen duy hai, de kiem tra, dao dong dien tu, song dien tu, Đề kiểm tra 1 tiết chương IV - V - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,232 lượt.


Đề kiểm tra 1 tiết chương IV - V - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải)

33 câu - 50 phút - Trình bày đẹp - Đề không sai Xem trước tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương IV - V - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội (Nguyễn Duy Hải)