[Word] Phương pháp giải bài tập sóng cơ

tung Upload ngày 23/12/2012 18:31

File Phương pháp giải bài tập sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của tung liên quan đến Phương pháp giải, bài tập, sóng cơ, Phương pháp giải bài tập sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/12/2012 và cho đến giờ nó được tải về 3,750 lượt.


Phương pháp giải bài tập sóng cơ
on-cap-toc-ve-song-co.thuvienvatly.com.7b15e.doc


Xem trước tài liệu Phương pháp giải bài tập sóng cơ