[RAR] Đề kiểm tra 1 tiết 11 CB (Từ trường & Cảm ứng điện từ) - THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

dinhtrongnghia (Giáo viên Lý trường chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi) Upload ngày 18/03/2009 14:15

File Đề kiểm tra 1 tiết 11 CB (Từ trường & Cảm ứng điện từ) - THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi RAR thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 11 của dinhtrongnghia (Giáo viên Lý trường chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi) liên quan đến kiem tra ly 11, cam ung dien tu, tu truong, de kiem tra, trac nghiem ly 11, Đề kiểm tra 1 tiết 11 CB (Từ trường & Cảm ứng điện từ) - THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,384 lượt.


Đề kiểm tra 1 tiết 11 CB (Từ trường & Cảm ứng điện từ) - THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 11 cơ bản phần Từ trường và cảm ứng điện từ (gồm 20 câu trắc nghiệm, có đáp án kèm theo)