[Word] Chuyên đề bài tập trắc nghiệm dao động sóng cơ số 3

Phamdiep Upload ngày 21/03/2009 19:05

File Chuyên đề bài tập trắc nghiệm dao động sóng cơ số 3 Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Phamdiep liên quan đến dao dong co, song co, pham diep, Chuyên đề bài tập trắc nghiệm dao động sóng cơ số 3.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 931 lượt.


Chuyên đề bài tập trắc nghiệm dao động sóng cơ số 3


Xem trước tài liệu Chuyên đề bài tập trắc nghiệm dao động sóng cơ số 3