[RAR] Kiểm tra 12NC - Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng (Hà Văn Chính)

HàvănChính Upload ngày 20/03/2009 19:57

File Kiểm tra 12NC - Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng (Hà Văn Chính) RAR thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của HàvănChính liên quan đến song anh sang, luong tu anh sang, de kiem tra, kiem tra ly 12, Kiểm tra 12NC - Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng (Hà Văn Chính).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 829 lượt.


Kiểm tra 12NC - Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng (Hà Văn Chính)

Gồm 4 mã đề. Có đáp án kèm theo.