[PDF] STS-119 Mission Overview

NASA Upload ngày 24/03/2009 16:45

File STS-119 Mission Overview PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của NASA liên quan đến STS-119, Mission Overview, hiepkhachquay, STS-119 Mission Overview.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 682 lượt.


STS-119 Mission Overview

 


Xem trước tài liệu STS-119 Mission Overview